Villkor

Integritetspolicy

Adaptive fashion design by björk AB , nedan benämns företaget enbart som design by björk, är ansvariga för dina personuppgifter och hur vi använder dina personliga uppgifter beskrivs i denna policy. Vi bryr oss om våra kunder och er integritet och förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och integritet i enlighet med gällande lagar, branschregler och andra relaterade standarder. För att hjälpa dig att förstå hur vi samlar in och använder din personliga information har vi nedan listat våra grundläggande integritetsvärden när det gäller att behandla dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss vid frågor om din integritet och dataskydd genom: e-mail: kontakt@designbybjork.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Det är viktigt för oss att du är medveten om vilken information vi samlar om dig och hur det samlas in. Design by björk kan samla personuppgifter om dig på två sätt:

1) när du direkt eller indirekt ger oss information om dig själv, om din användning av våra webbplatser som är kopplade till design by björk samt våra tjänster

2) genom vår användning av cookies

När du besöker vår webbplats kan du välja att ge oss information, inklusive personlig information, till exempel att du gör en förfrågan, köper en produkt eller tjänst, registrerar dig för tillgång till nyhetsbrev eller liknande, deltar i en undersökning eller ger feedback om våra produkter och tjänster. Information som vi samlar i samband med dessa aktiviteter kan innehålla: Ditt namn, information om hur du kan kontaktas, all nödvändig information för fakturering (i förekommande fall) och eventuella ytterligare uppgifter du ger oss. Vi samlar även via partners eventuella betalningsuppgifter avseende en affärstransaktion som betalningsmetod, kredit- och betalkortdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer etc., beroende på vad som är tillämpligt.

När du använder våra tjänster kan vi utöver den information du själv uppger ovan, också samla in följande information om dig och din aktivitet:

– Information om de produkter/tjänster du köper från oss.

– Enhetsinformation: t.ex. IP-adress, unik enhetsidentifierare, webbläsartyp och språk, servern din enhet är inloggad på och operativsystemsinformation.

– Din geografiska plats.

– Information om dina interaktioner med oss, till exempel hur du använder våra tjänster, inklusive sidresponstid, vilket innehåll vi har visat för dig, på vilka sidor och om du visat intresse för innehållet genom att interagera med det, hämtningar etc.

Denna information samlas in för att vi ska kunna lära oss om kommunikationen du kanske gillar, kanske ogillar och genom det förbättra våra tjänster och produkter.

Den Information du lämnar till oss, dvs. informationen om de produkter/tjänster du använder för köp samt din ekonomiska information (i förekommande fall), krävs vanligtvis för att ingå ett avtalsförhållande med oss. De övriga kategorier av information som vi samlar in enligt ovan är vanligtvis nödvändiga för att driva andra affärsändamål.

Utöver ovanstående information kan vi också be dig om att ge annan information som kan hjälpa oss att göra ditt besök och vår kommunikation så effektiv som möjligt. Denna kompletterande information kommer endast att samlas in av oss i den utsträckning du ger oss informationen, dvs med ditt samtycke.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Vi ser väldigt seriöst på din integritet. När du registrerar dig för våra nyhetsbrev delar vi inte din e-postadress med externa parter eller någon annan än inom organisationen för design by björk. Du kan när som helst avbryta prenumerationen för våra e-postmeddelanden genom att helt enkelt mejla oss kontakt@designbybjork.se.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Länkar till andra webbplatser

Observera att eventuella länkar som kan finnas på denna webbplats och leder vidare till externa webbplatser (andra än design by björk) kan innebära att du besöker andra webbplatser med andra villkor och integritetspolicys. Din användning av dessa webbplatser kommer då att regleras av och omfattas av dess villkor och integritetspolicy. Du förstår och godkänner att design by björk inte stödjer och har heller inte har ansvar eller försvarar beteende, funktioner eller innehåll från sådana tredje parts webbplatser.

Delning av information

Design by björk kommer inte utan ditt medgivande vidarebefordra någon information om dig till tredje part om det inte krävs enligt lag, avtal eller om det är nödvändigt i samband med en produkt eller tjänst som du har begärt eller köpt från oss.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på webbplatsen sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Design by björk gör sitt yttersta för att säkerställa att alla uppgifter vi behandlar är korrekta, det gäller naturligtvis också för personlig information. Skulle någon information visa sig vara felaktig kommer vi att korrigera den så fort vi får kännedom om det. Du har rätt att granska och verifiera den information vi har om dig genom att du begär uppgift om din information.

Du har också rätt att korrigera felaktig eller ofullständig information om dig själv och i viss mån begära att vi raderar dina personuppgifter (“rätt att glömma”). Observera dock att vissa lagliga skyldigheter kan hindra oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Förpliktelser under t.ex. redovisningskrav, skatte-, penningtvätt- och konsumenträttslagar kan kräva att vi behåller vissa delar av dina personuppgifter. I så fall kommer vi att se till att blockera all data från att användas till andra ändamål än att uppfylla sådana lagkrav.

Om du vill begära en uppgift, rätta till, radera eller har andra frågor om hur vi behandlar personuppgifter, kontakta oss på kontakt@designbybjork.se.

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Kontaktinformation

kontakt@designbybjork.se

Köpeavtal

För att ta tillvara på dina intressen som kund så tillämpar vi bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på samtliga köpavtal. När du lägger din order skickar vi en orderbekräftelse, när du mottagit denna bekräftelse så börjar köpeavtalet gälla. Vi reserverar oss rätten att neka en order, detta kan bero på att vi inte har produkten i lager eller att vi inte lyckats reservera pengarna från ditt kreditkort. Om vi har några problem med din order kommer vi kontakta dig. Design by björk ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller sig björk rätten att häva köpeavtalet. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende. För frågor kring innebörden av köpvillkoren kontakta gärna vår kundservice på mail kontakt@designbybjork.se.

Reklamation och konsumentskydd

Om en vara är felexpedierad eller felaktig står design by björk självklart för returportot. Design by björk följer Konsumentköplagen och hänvisar till Allmänna reklamationsnämnden och svensk lag vid eventuell tvist.

Force majeur

I händelse av omständigheter som är utanför vår kontroll, till exempel ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrofer eller liknande, skjuts skyldigheterna för design by björk upp med att fullgöra köpeavtalet tills dessa omständigheter lösts. Om en sådan försening tar längre tid än 2 månader har både du som kund samt design by björk rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.